woensdag 14 december 2011

Kleur 4: Interculturele communicatie

Interculturele communicatie.
13 december 2o11

1. Wat verwachtte je te leren in deze themabijeenkomst?
Ik verwachtte door deze bijeenkomst te leren hoe je op een 'juiste' manier om kunt gaan met allochtone ouders. En: hoe kun je een goed intercultureel gesprek voeren en wat houdt dit eigenlijk in?

2. Is deze verwachting uitgekomen?


3. Wat ben je van plan met de aangeboden kennis/inzichten te gaan doen?

Nationale inburgering test(2005).
Ik heb de inburgering test gedaan, hierbij had ik 5 fouten. Wat ik vreemd vind is dat je bij 6 fout een 6,1 hebt. Dit is best laag, als je je bedenkt dat er 36 vragen gesteld zijn, waarvan je er 30 goed hebt.
Ik vond dat het soms aparte vragen waren die zelfs voor iemand die 100% Nederlands is bijna niet te beantwoorden zijn.
Aan de andere kant vond ik er wel goede vragen tussen zitten waar de Nederlandse cultuur goed in naar voren komt.

Wat moeten allochtone ouders weten wanneer hun kind bij jou op school komt?
- Dat het goed en gebruikelijk is om te ontbijten voor school.
- Dat het belangrijk is om op tijd te komen en op tijd naar bed te gaan.
- Vieringen: welke en waarom worden deze gevierd op school?
- Zwemles is belangrijk!
- Jij als leerkracht moet genoeg weten over andere culturen/geloven, maar ouders moeten ook iets weten over de cultuur en het geloof op deze school.
- Identiteit van de school.
- Hoe gaan leerlingen om met de leerkracht: bijv. juf/meester zeggen, 'u' zeggen enz.
- Wie zijn de aanspreek punten op school? Bijvoorbeeld directeur, IB'er etc.


vrijdag 9 december 2011

Expertbijeenkomst 6: Wereldmuziek

Wereldmuziek.
8 december 2011
1. Wat verwachtte je te leren in deze themabijeenkomst?
Ik verwachtte te leren wat voor soort muziek uit welke culturen vandaan komt. Ook hoop ik te leren wat je met muziek/wereldmuziek kunt doen in het onderwijs.

2. Is deze verwachting uitgekomen?
We hebben een muzikale reis gemaakt door Afrika, Latijns Amerika en Indonesië. Hierbij hebben we kennis gemaakt met de Djembé, de Angklung, verschillende liedjes uit andere culturen, erg leuk allemaal! Tussendoor kregen we nuttige tips voor in de praktijk. Heel leuk!

3. Wat ben je van plan met de aangeboden kennis/inzichten te gaan doen?
Ik hoop later zeker regelmatig muziek te mogen/kunnen geven in mijn klas. Ook is dit wel heel erg leuk om een keer te doen, dus je klas kennis te laten maken met verschillende instrumenten en soorten muziek.


Expertbijeenkomst 4: Geestelijke stromingen

Geestelijke stromingen.
8 december 2011
1. Wat verwachtte je te leren in deze themabijeenkomst?
Ik verwachtte te leren hoe je het onderscheid tussen religie en cultuur kunt aangeven, is er geen religie zonder cultuur en geen cultuur zonder religie? Ook verwachtte ik dat het zou gaan over verschillende stromingen en religies.

2. Is deze verwachting uitgekomen?
Ja, deze verwachting is uitgekomen. We hebben het uitgebreid gehad over de vraag: is er geen religie zonder cultuur en geen cultuur zonder religie. We hadden het bijvoorbeeld ook over: is de mens er voor de wet of is de wet er voor de mens?! Interessante vragen dus. Verder zijn we ook dieper ingegaan op wat verschillende stromingen en religies waar voor mij soms nog wel nieuwe kennis tussen zat. Zo hadden we het over het Jodendom, Christendom en de Islam: welke kalenders en jaartellingen horen erbij? Welke godsdiensten zijn polytheïstisch en welke monotheïstisch etc.

3. Wat ben je van plan met de aangeboden kennis/inzichten te gaan doen?
Wanneer je les geeft op een school met meerdere culturen is het natuurlijk heel belangrijk dat je van alles wel iets af weet. Daarvoor was dit college zeker heel nuttig. Ik zal me er wel nog meer in moeten verdiepen als ik op een school met meerdere culturen les zou gaan geven maar heb nu wel een beter beeld.

Expertbijeenkomst 2a: Nederlands als tweede taal I

Nederlands als tweede taal I.
7 december 2011
1. Wat verwachtte je te leren in deze themabijeenkomst?
Ik verwachtte dat ik na deze themabijeenkomst een goed beeld had van NT2 leerlingen, bijvoorbeeld wat hiervan kenmerkende problemen zijn en hoe je deze kunt behandelen, maar ook wat er d.m.v. VVE voor de schoolperiode aan gedaan kan worden.

2. Is deze verwachting uitgekomen?
Ik weet wel wat het doel is van VVE en hoe dit wordt gedaan, aan de hand van welke methodes bijvoorbeeld. Ook weet ik nu dat er verschillende NT2-leerders zijn en hoe deze kunt 'behandelen'. Er zijn bijvoorbeeld speciale klassen waarin de Nederlandse taal dan speciaal centraal staat voor deze leerlingen.

3. Wat ben je van plan met de aangeboden kennis/inzichten te gaan doen?
Op mijn stage kan ik hier nu weinig mee. Ik heb geen NT2 leerlingen in mijn klas bijvoorbeeld. Wel vind ik het erg interessant om hier meer over te leren.

Expertbijeenkomst 3a: Rekenen vanuit een ander perspectief I

Rekenen vanuit een ander perspectief I.
7 december 2011
1. Wat verwachtte je te leren in deze themabijeenkomst?
Ik verwachtte in dit college te leren hoe je bij taal achterstanden of taalproblemen toch rekenonderwijs aan kunt bieden op een, voor die kinderen, prettige manier.

2. Is deze verwachting uitgekomen?
Ja, de docent gaf een woordenloze rekenles. Ze deed dit door middel van getallen op gekleurde blaadjes en door deze uit te delen aan een aantal studenten en dus met behulp van gebaren aanwijzingen te geven. Dit is natuurlijk voor kinderen met een taalachterstand of taalprobleem erg prettig. Zo hoeven ze zich niet op de taal te concentreren maar volledig op het rekenen. Ook had het wel nadelen, zo komen ze niet in aanraking met bijvoorbeeld begripsvorming m.b.t. rekenonderwijs.

3. Wat ben je van plan met de aangeboden kennis/inzichten te gaan doen?
Ik loop nu stage op speciaal onderwijs waar veel leerlingen taalproblemen hebben. Dit is best een idee om het op deze manier eens te proberen aan te bieden. Zo hoeven ze zich niet te concentreren op de taal, maar puur en alleen op het rekenen.

Expertbijeenkomst 5: Filosoferen met kinderen.

Filosoferen met kinderen.
7 december 2011
1. Wat verwachtte je te leren in deze themabijeenkomst?
Ik had niet echt idee wat ik verwachtte te leren in deze themabijeenkomst omdat we hiervan geen kaart gekregen hebben. Wel dacht ik dat het zou kunnen gaan over filosoferen met kinderen over culturen en verschillen bijvoorbeeld.

2. Is deze verwachting uitgekomen?
Ja, dat wat ik dacht waar het over zou gaan is deels wel uitgekomen. Robert moest alleen invallen voor Marijke, dus kon dit college niet zo goed voorbereiden. Soms was het dus wat vaag.

3. Wat ben je van plan met de aangeboden kennis/inzichten te gaan doen?
Ik hoop dit een keer toe te kunnen passen op mijn stage. Dit is nu alleen niet mogelijk(kleuters, speciaal onderwijs).


donderdag 1 december 2011

Kleur 3: Living apart together

Living apart together
1 december 2011

1. Wat verwachtte je te leren in deze themabijeenkomst?
Ik verwachtte meer te leren over integratie en segregatie door een film die we zullen gaan kijken. Misschien stelt deze film mijn beeld hierover wel bij!?

2. Is deze verwachting uitgekomen?
Door deze film ben ik er wel heel erg over na gaan denken. Ik weet nog steeds niet zo goed of de film een positieve of een negatieve draai heeft gegeven aan mijn visie op integratie, segregatie, cultuurverschillen etc......

3. Wat ben je van plan met de aangeboden kennis/inzichten te gaan doen?
Ik zal gedurende dit thema nog vaker over deze termen na moeten gaan denken en hopelijk vorm ik uiteindelijk een duidelijke visie hierop.

Kleur 2: Intercultureel onderwijs

Intercultureel onderwijs
30 november 2011

1. Wat verwachtte je te leren in deze themabijeenkomst?
Ik verwachtte meer te leren over het begrip 'cultuur'. Zo zag ik op de kaart allerlei begrippen staan waarvan ik van sommige niet wist wat het betekende. Ook was ik erg benieuwd naar cultuur met een koppeling naar het onderwijs: wat zijn de consequenties voor het onderwijs? Hoe kun je omgaan met cultuurverschillen in het onderwijs?

2. Is deze verwachting uitgekomen?
Ja, we hebben veel geleerd over het begrip 'cultuur' en ook de andere begrippen zijn grotendeels uitgelegd en toegelicht. Ook hebben we het gehad over cultuurverschillen in het onderwijs. Hoe je hier zelf tegenaan kijkt en wat je hiermee zou doen.

3. Wat ben je van plan met de aangeboden kennis/inzichten te gaan doen?
Ik kan dit nu in mijn stage niet toepassen omdat ik niet op een stadsschool stage loop. In mijn stage klas zijn geen cultuurverschillen. Wel zal ik dit meenemen voor later(en voor het tentamen). Wel heb je dus te maken met de Nederlandse cultuur, waarmee je op stage aan de slag zou kunnen gaan.

Expertbijeenkomst 1: AK, stadsgeografie

Stadsgeografie
24 november 2011

1. Wat verwachtte je te leren in deze themabijeenkomst?
Ik verwachtte dat ik meer te weten zou komen over binnenlandse en buitenlandse migratie. Ook verwachtte ik dat we ons zouden gaan verdiepen in stadsuitbreiding.

2. Is deze verwachting uitgekomen?
Ja, dit is zeker waar een groot deel van de les over ging. Eerst hebben we het gehad over wat basis begrippen, bijvoorbeeld: wat is fysische geografie en wat is sociale geografie. Daarna hebben we het gehad over migratie en stadsuitbreiding. Door het lied 'Langs het tuinpad van mijn vader' gingen we Nederland 'langs' wat betreft migratie. Ook heb ik geleerd dat er in de jaren '60 en '70 een sterke economische groei was in Noord-West Europa. Ook kwamen er begrippen naar voren waar ik nog nooit van gehoord had, bijvoorbeeld: 'tribaal-rurale cultuur'.

3. Wat ben je van plan met de aangeboden kennis/inzichten te gaan doen?
Ik heb nu een bredere kennis en betere begripsvorming met betrekking tot stads geografie. Dit zal ik in mijn stage nu niet echt toe kunnen passen (bij de kleuters), maar later misschien wel.

Kleur 1: Thema introductie

Thema introductie
23 november 2011

1. Wat verwachtte je te leren in deze themabijeenkomst?
Ik verwachtte meer informatie te krijgen over dit thema. Van te voren had ik de kaarten bekeken maar ik wist nog niet precies wat ik ervan kon verwachten.

2. Is deze verwachting uitgekomen?
Na deze bijeenkomst was dit wel duidelijk ja. Ik weet nu beter wat het doel is van dit thema en hoe we er mee aan de slag gaan.
Wat ik erg mooi vond was dat we een aflevering gingen kijken van 'Over de streep'. Ik had dit al eerder gezien en vind het een erg mooi programma. Het was mooi om te zien hoe de klas hier op reageerde. Iedereen is anders, dat is waar dit thema over gaat en dit kwam in deze aflevering ook duidelijk naar voren.

3. Wat ben je van plan met de aangeboden kennis/inzichten te gaan doen?
Ik ben van plan weer hard aan de slag te gaan voor dit thema!