vrijdag 9 december 2011

Expertbijeenkomst 3a: Rekenen vanuit een ander perspectief I

Rekenen vanuit een ander perspectief I.
7 december 2011
1. Wat verwachtte je te leren in deze themabijeenkomst?
Ik verwachtte in dit college te leren hoe je bij taal achterstanden of taalproblemen toch rekenonderwijs aan kunt bieden op een, voor die kinderen, prettige manier.

2. Is deze verwachting uitgekomen?
Ja, de docent gaf een woordenloze rekenles. Ze deed dit door middel van getallen op gekleurde blaadjes en door deze uit te delen aan een aantal studenten en dus met behulp van gebaren aanwijzingen te geven. Dit is natuurlijk voor kinderen met een taalachterstand of taalprobleem erg prettig. Zo hoeven ze zich niet op de taal te concentreren maar volledig op het rekenen. Ook had het wel nadelen, zo komen ze niet in aanraking met bijvoorbeeld begripsvorming m.b.t. rekenonderwijs.

3. Wat ben je van plan met de aangeboden kennis/inzichten te gaan doen?
Ik loop nu stage op speciaal onderwijs waar veel leerlingen taalproblemen hebben. Dit is best een idee om het op deze manier eens te proberen aan te bieden. Zo hoeven ze zich niet te concentreren op de taal, maar puur en alleen op het rekenen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten