maandag 13 februari 2012

Toepassingskaart 3: De wijk in


Toepassingskaart 3: De wijk in!

Bezoek aan een (binnen)stadsschool

De school die wij bezocht hebben is Basisschool 't Palet te Den Haag.
Wij hebben deze school samen met groepje van Jeske bezocht. Dit omdat Laura eerst wel op een stadsschool stage liep, maar zij hier, door problemen op haar stage, mee gestopt is. Wij konden deze toepassingskaart daar dus niet helemaal afmaken. Verder liep niemand uit ons groepje op een stadsschool stage, dus hebben wij voor deze oplossing gekozen.

De school ‘t Palet is een katholieke school in Den Haag. Er gaan kinderen naartoe met verschillende culturele en religieuze achtergronden. Wanneer je op de website van de school kijkt staat alles in het Nederlands en in het Arabisch beschreven. Dit is gedaan omdat er vele kinderen op de met een Arabische achtergrond op de school zitten, waarvan de ouders niet goed Nederlands kunnen. Hierdoor kun je zien dat de school bezig is met interculturele communicatie en onderwijs.

‘t Palet is een school die meer dan alleen onderwijs biedt. Het is een brede school. Er is na school tijd van alles te doen voor de kinderen. Zo kunnen de kinderen bijvoorbeeld gaan sporten of begeleid worden met hun huiswerk.
Op zaterdag en in de zomer kunnen de kinderen extra naar school . ‘t Palet streeft ernaar om aan zoveel mogelijk onderwijsbehoeftes van de kinderen te voldoen.

De groepen op de school variëren van 17 tot 25 leerlingen. Er zijn in totaal 32 groepen die verdeeld zijn over de drie locaties in de Schilderswijk te Den Haag. Er zijn schakelklassen aanwezig op de school. Deze klassen helpen de kinderen die net uit een vreemd land nieuw op de basisschool in Nederland komen, om zo snel mogelijk Nederlands te leren en zich te kunnen aansluiten bij hun leeftijdsgenoten.

Er worden voor de kinderen buiten de lestijden om vele activiteiten georganiseerd. Denk hierbij aan excursies, museumbezoek, schoolreisje, kinderfeestjes, kerstfeest, maar ook Hindoestaanse- en Islamitische feesten worden uitgebreid gevierd op ‘t Palet.

Het team van de school bestaat uit ongeveer 70 medewerkers. Alle medewerkers proberen te zorgen voor een veilig en leerzaam klimaat. Er zijn verschillende soorten medewerkers aanwezig op de school, waaronder ambulante leerkrachten, groepsleerkrachten, directie, intern begeleiders, remedial teachers, ict’er, vakleerkrachten , therapeuten, directiesecretaresse/administratief medewerker en algemene schoolmedewerkers. Wanneer een leerling ergens tegenaan loopt is er op ‘t Palet iemand aanwezig die deze leerling kan helpen.

De leerkrachten hebben gedurende het schooljaar zelf ook cursussen waar zij aan mee moeten doen. Zo blijven de leerkrachten telkens up to date als het aankomt op technologie, zorgroutes, passend onderwijs etc.


Vier vragen aan een medewerker

Op basisschool ’t Palet hebben wij een interview gehad met een leerkracht. We hebben de leerkracht vier vragen gesteld. Het interview hebben we opgenomen en staat hieronder uitgewerkt.

Hoe zou u de wijk in één zin omschrijven?
“In één zin? Dat is lastig. Het is een multiculturele wijk, dat is eigenlijk het belangrijkste aspect.”

Hoe is de samenwerking tussen de school en ouders?
“Dat verschilt heel erg. Er zijn ouders die enorm geïnteresseerd zijn, die dagelijks langskomen en ook regelmatig vragen hoe het met hun kind gaat. Meestal zijn dat ouders die goed Nederlands spreken. Hoewel het ook weer niet zo is dat alle ouders die goed Nederlands spreken meer interesse tonen dan de andere ouders hoor, maar meestal zijn het wel de ouders waar je makkelijker mee kan communiceren.
Er zijn helaas ook ouders waarmee het heel moeilijk is om contact te leggen. Ouders die moeilijk bereikbaar zijn of die op komen dagen tijdens afspraken. Kortom, het is erg wisselend. Overigens doen wij als school wel erg ons best de ouders overal bij te betrekken.”

Wat is de taak van de school in de wijk?
“Ik denk dat de school best een belangrijke taak heeft in de wijk. Zoals ik net al zei zijn er veel ouders die niet goed Nederlands spreken. Veel kinderen leren pas echt goed Nederlands als ze hier op school komen. Dat is natuurlijk wel belangrijk.
Verder wordt er ook veel samengewerkt met andere instellingen in de wijk. Dat maakt de school ook belangrijker.”

Waarom heeft de school deze visie gekozen?
“De visie van de school is ‘samen school zijn’. Dit slaat weer terug op wat ik net al zei, dat de school veel samenwerkt met andere instellingen in de wijk. De visie houdt eigenlijk in dat we proberen zo goed mogelijk onderwijs te verzorgen, mede door samen te werken met andere instellingen in de wijk, met de ouders en met de leerlingen zelf. De leerkrachten kunnen niet alleen voor goed onderwijs zorgen, een goede samenwerking met anderen is erg belangrijk.”


Bezoek gebedshuis
Voor het bezoek aan een gebedshuis zijn wij naar de moskee geweest. Vooraf hebben wij contact opgenomen en hadden wij een afspraak staan met meneer Al-Sebaey.
Op het moment dat wij hier aankwamen werden wij vriendelijk ontvangen. Voordat we naar binnen mochten, moesten wel onze schoenen uit. Vooraf waren wij hier al op voorbereid, doordat we ons hierin verdiept hadden. Op onze eerste vraag over hoe deze moskee is ontstaan volgde een hele geschiedenis. De gemeenschap is namelijk begonnen in een klein gebouw dat gehuurd werd, zodat ze bij elkaar konden komen. Na een aantal jaar heeft de gemeenschap een eigen moskee laten bouwen. Bijzonder hieraan is dat het gebouw tot stand is gekomen zonder subsidie van de overheid. Met behulp van donaties van de bezoekers is de moskee geworden zoals deze nu is. Deze bestaat nu sinds 2005. Maar hoe groot is deze moslimgemeente dan was onze aansluitende vraag. De gemeente bestaat uit vijf- tot zevenduizend mensen. Deze kunnen inderdaad niet allemaal in de moskee. Er kunnen 475 mensen tegelijk in. Voor de mannen en vrouwen is een aparte gebedsruimte. Die van de mannen is groter, omdat er meer mannen binnen de gemeenschap zijn dan vrouwen. Op het vloerkleed dat er ligt zijn bepaalde patronen te zien die zich telkens herhalen. Hierop bidden de mensen. Dit bidden doen ze op hun knieën. Ook geeft het patroon in het vloerkleed meteen de bidrichting aan. De moslims bidden namelijk altijd naar Mekka. Zoals christenen de Bijbel hanteren, houden de Moslims zich vast aan de Koran. Hierin staat ook wat ze wel of niet mogen eten. Zo kan voedsel haram of halal zijn. Haram is niet toegestaan en halal en wel toegestaan. Zo behoort varkensvlees tot haram voedsel, het is dus niet toegestaan. Maar meneer Al-Sebaey vertelde ons dat in tijd van nood dit haram voedsel wel gegeten mag worden. Vervolgens springt hij over op de geschiedenis van deze moskee. Een verhaal waarvan hij vind dat wij daarvan op de hoogte moeten zijn. De afgelopen jaren heeft de moskee namelijk te maken gehad met verschillende aanslagen. In de loop der jaren is dit ongeveer vijf maal gebeurd. Meestal vond het tussen drie en vier uur ’s ochtends plaats, op het moment dat de mensen nog lagen te slapen. In mei 2009 werd de aanslag gepleegd met een molotovcocktail. Hiervoor hadden ze een bierflesje gevuld met benzine, aangestoken en richting de moskee gegooid. Gevolg hiervan was dat er een aantal tafels en een groot vloerkleed beschadigd waren. Ook was er veel rookschade in de gebedsruimte. In augustus 2010 is de moskee beklad met graffiti en is er een raam vernield. In april 2011 werden er op de moskee weer racistische teksten geschreven. Wij vonden dit een vrij heftig verhaal om te horen en vroegen hoe deze meneer hiermee omging. Is hij niet bang dat het weer zal gebeuren? Nee, daar is hij niet bang voor. Het is nu alweer een tijdje rustig. Ze zeggen de mensen van de gemeenschap ook dat ze vooral gewoon moeten blijven komen en zich hierdoor niet moeten laten tegenhouden. Slechte mensen bestaan overal, niet alleen hier, maar in alle landen. Het is belangrijk dat je hen niet op dezelfde manier gaat terugpakken, maar rustig blijft. Hierbij gaf hij een duidelijk voorbeeld. Wanneer je met een vriend ruzie hebt, hij zegt iets naars tegen jou en jij zegt weer iets naars terug, dan blijft het zo doorgaan. Terwijl als jij rustig blijft zakt zijn woede vanzelf weg. Wij vonden dit een duidelijk voorbeeld en begrepen goed wat hij bedoelde. Tot slot vroegen wij ons nog af of hij zich nu bedreigd voelt na de aanslagen op de moskee. Hij voelt zich ook niet bedreigd. Tenslotte bestaat kwaad altijd, het is onvermijdelijk en bestaat al sinds het begin van de aarde.
Na afloop van het interview trekken we onze schoenen weer aan en bedanken meneer Al-Sebaey voor dit interview. Helaas mochten we geen foto’s maken binnen, dus hebben we de foto’s buiten bij de moskee genomen.
Geen opmerkingen:

Een reactie posten