maandag 13 februari 2012

Toepassingskaart 5: Artikelen en stellingen

Toepassingskaart 5 – Artikelen en stellingen.

‘Hoofddoek mag weer bij vrouwenvoetbal’

Waar gaat dit artikel over?

Sinds 2007 was het verboden een hoofddoek te dragen tijdens het voetballen. De reden hiervoor was dat het onveilig zou zijn omdat meisjes zouden kunnen blijven haken of tegenstanders kunnen aan de stof trekken. FIFA wil het nu toestaan maar vindt wel dat veiligheid het hoofdcriterium moet blijven. De hijab is geen religieuze uiting maar behoort tot een cultuur. En niemand mag volgens culturele gebruiken worden gediscrimineerd, aldus de commissie.

Waarom heb je dit artikel gekozen en wat sprak jou aan?

Ik vond het een opvallend onderwerp. Hoofddoeken zijn vaker punt van discussie geweest maar dat dit zelfs bij voetbal zo was verbaasde mij een beetje. Toen ik de titel las was ik benieuwd wat de reden was voor het verbod.

Hoe heeft dit artikel jouw mening over het onderwerp bijgesteld of zelfs veranderd?

Ik vind het goed dat het verbod wordt opgeheven. Het moet gewoon kunnen dat meisjes een hoofddoek dragen, dit hoort nou eenmaal bij hun cultuur. Natuurlijk is veiligheid heel belangrijk maar ik weet zeker dat er een hoofddoek ontwikkeld kan worden die veilig is tijdens voetbal, maar die toch voldoet aan de normen van de cultuur.

Stelling: Vrouwen mogen voetballen met een hoofddoek wanneer deze ‘sportproof’ is.

‘Spreidingsbeleid basisscholen vooralsnog geen succes’

Waar gaat dit artikel over?

De gemeente Nijmegen wilde segregatie tegengaan, zij wilde dus voorkomen dat kinderen van blanke, hoogopgeleide ouders allemaal naar dezelfde populaire school gaan en zwarte scholen in achterstandswijken hierdoor dus steeds verder in de problemen komen. Ouders mochten nu drie voorkeursscholen doorgeven waarna de kinderen op basis van selectie op één van die scholen werden geplaatst. Evaluatie heeft aangetoond dat er weinig draagvlak is voor dit idee.

Waarom heb je dit artikel gekozen en wat sprak jou aan?

Omdat het gaat over basisscholen sprak dit mij aan. Na het lezen van de titel was ik benieuwd naar wat ze precies bedoelde met spreidingsbeleid en waarom dit geen succes was.

Hoe heeft dit artikel jouw mening over het onderwerp bijgesteld of zelfs veranderd?

Aan de ene kant is het goed dat ze die spreiding willen maar met de manier waarop ze dat doen ben ik het minder eens. Je kunt ouders niet verplichten om hun kind naar één bepaalde school te doen, dit blijft een vrije keus van de ouders. Je zou het kunnen proberen op een andere manier, bijvoorbeeld door zo’n ‘zwarte school’ aantrekkelijker te maken en dit ook aan ouders te laten zien, dit kan door uitwisselingen tussen een ‘blanke’ en ‘zwarte’ school en door opendagen/promotiedagen.

Stelling: Spreidingsbeleid succesvol maken door het aantrekkelijk maken van zogenoemde ‘zwarte scholen’.

‘Zwarte Piet verbannen bij Sinterklaasfeest in Canada’

Waar gaat dit artikel over?

Zwarte Canadezen hadden geklaagd over Zwarte Pieten, volgens hen is dit een racistisch stereotype en daarom beledigend. Daarom zal het in 2011 voor het eerst sinds 1985 zo zijn dat alleen Sinterklaas aankomt in de haven, zonder Zwarte Pieten. Langelaar(2011).

Waarom heb je dit artikel gekozen en wat sprak jou aan?

Ik vond het een bizarre titel en was erg nieuwsgierig naar de reden.

Hoe heeft dit artikel jouw mening over het onderwerp bijgesteld of zelfs veranderd?

Ik als Nederlander vind dat Zwarte Piet natuurlijk gewoon bij het Sinterklaasfeest hoort. Ik vind het ook wel een beetje vreemd dat ze het als iets racistisch of beledigends zien. Het Sinterklaasfeest is voor mij geen Sinterklaasfeest zonder Zwarte Pieten.

Stelling: Zonder Zwarte Pieten geen Sinterklaasfeest.

‘Voorkom segregatie, zet jonge kinderen bij elkaar’

Waar gaat dit artikel over?

Dit artikel gaat over het voorkomen van segregatie tijdens de voorschoolse periode van een kind. Onderzoekers van de Universiteit Utrecht vinden dat het beter is om jonge kinderen gelijk in een gemengde groep te plaatsen. Hierdoor zouden allochtone kinderen leren van kinderen van hoogopgeleide ouders, en kinderen van hoogopgeleide ouders zouden weer moeten leren van goed opgeleide leidsters.

Waarom heb je dit artikel gekozen en wat sprak jou aan?

Ik was na het lezen van de titel erg benieuwd naar de reden dat je segregatie zou kunnen voorkomen door het bij elkaar zetten van jonge kinderen.

Hoe heeft dit artikel jouw mening over het onderwerp bijgesteld of zelfs veranderd?

Ik ben het wel met het artikel eens en denk inderdaad dat het goed is om in de voorschoolse periode van een kind, kinderen al in een gemengde groep te plaatsen. Doordat allochtone kinderen snel naar een voorschool gaan en blanke kinderen naar de kinderopvang krijg je hier al de splitsing ‘zwart’ – ‘wit’. Dit zal hierna alleen nog maar erger worden. Terwijl je, wanneer je jonge kinderen al bij elkaar zet, kinderen juist van elkaar kunt laten leren en men hierdoor ook veel voordelen zal gaan zien.

Stelling: Voorkom segregatie, zet jonge kinderen bij elkaar!

‘Schoolbesturen doen te weinig aan segregatie’

Waar gaat dit artikel over?

Het grootste deel van de schoolbesturen wil segregatie bestrijden maar slechts een heel klein deel doet hier ook echt iets aan.

Waarom heb je dit artikel gekozen en wat sprak jou aan?

Ik was erg benieuwd waarom schoolbesturen zo weinig aan segregatie doen. Ik ging er vanuit dat de meeste scholen hier veel aan wilde doen en vond de titel dus opvallend. Uiteindelijk bleek wel dat ze dit wel wíllen maar er weinig aan doén.

Hoe heeft dit artikel jouw mening over het onderwerp bijgesteld of zelfs veranderd?

Ik vind het vreemd dat schoolbesturen het allemaal willen bestrijden maar dat er maar door zo weinig besturen ook daadwerkelijk iets mee gedaan wordt.

Stelling: Schoolbesturen moeten meer actie ondernemen in de strijd tegen segregatie.

Literatuurlijst:

Eikelenboom, K. (18 oktober 2011). Voorkom segregatie, zet jonge kinderen bij elkaar. Trouw. Geraadpleegd op 1 december 2011, op http://www.trouw.nl/tr/nl/4492/Nederland/article/detail/2974122/2011/10/18/Voorkom-segregatie-zet-jonge-kinderen-bij-elkaar.dhtml

Hoofddoek mag weer bij vrouwenvoetbal. (29 oktober 2011). Geraadpleegd op 1 december 2011, op http://www.ad.nl/ad/nl/1001/AD-Sportwereld/article/detail/3001561/2011/10/29/Hoofddoek-mag-weer-bij-vrouwenvoetbal.dhtml

Langelaar, J. (26 november 2011). Zwarte Piet verbannen bij Sinterklaasfeest in Canada. Elsevier. Geraadpleegd op 1 december 2011, op http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Cultuur-Televisie/323428/Zwarte-Piet-verbannen-bij-Sinterklaasfeest-in-Canada.htm

Redactie. (13 oktober 2011). Schoolbesturen doen te weinig aan segregatie. Volkskrant. Geraadpleegd op 1 december 2011, op

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/2966102/2011/10/13/Schoolbesturen-doen-te-weinig-tegen-segregatie.dhtml

Redactie. (1 november 2011). Spreidingsbeleid basisscholen vooralsnog geen succes. Volkskrant. Geraadpleegd op 1 december 2011, op http://www.volkskrant.nl/vk/nl/5288/Onderwijs/article/detail/3008363/2011/11/01/Spreidingsbeleid-basisscholen-vooralsnog-geen-succes.dhtml

Geen opmerkingen:

Een reactie posten