vrijdag 27 januari 2012

Gastcollege

25 januari 2012
Vandaag kwam de heer Marcouch bij ons om een lezing te geven. Ik vond het heel interessant hoe hij vertelde over zijn eigen jeugd en wat zijn basisschoolleerkracht voor hem heeft betekent toen hij als Marokkaans jongetje naar Nederland kwam. Het bevestigde voor mij maar weer eens wat de invloed is van een leerkacht op een kind. Je hebt als leerkracht een grote verantwoordelijkheid in de jeugd van het kind en ik denk dat jij je dat goed moet beseffen als je aan dit beroep begint. En dat heeft de heer Marcouch voor mij nogmaals bevestigd.

Kleur 5: Presentaties

25 januari 2012

Vandaag hadden we de presentaties van het thema kleur. Deze gingen over de hoofdstukken uit het boek: van alles wat meenemen.
Ik heb veel van deze presentaties geleerd. Er werd gelijk een soort goede samenvatting van elk hoofdstuk gegeven(die we ook nog opgestuurd krijgen) en het was nuttige informatie.

Astrid was afwezig tijdens deze les waardoor wij elkaar moesten beoordelen. Ik vond dat dit goed ging, alleen de tijdsplanning is iets om goed in de gaten te houden.